Prekni enter për të kërkuar ose ESC për ta mbyllur

Struktura e kompanisë

September 2018

Berto L.T.D ka krijuar strukturën e vet punuese duke krijuar departamente të posaçme për fushat ndërlidhëse të kompanisë. Sektori i prodhimit me një kapacitet prodhues me mbi 200 punëtorë ka krijuar prej vitesh model të punës me pasion.

Departamenti i dizajnit është një prej pjesëve krijuese në të cilën zhvillohen koncepte dhe modele të reja në aspektin kreativ.

Departamenti i marketingut mbikëqyr procesin e lansimit të produkteve të reja dhe komunikon vlerën e produkteve te konsumatorët.

Departamenti i financave koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare si dhe siguron rrjedhën e informatave të duhura.

Departamenti i Burimeve Njerëzore përkrah nevojat aktuale dhe të ardhshme të biznesit përmes zhvillimit, angazhimit, motivimit dhe mbajtjes së kapitalit njerëzor.

Blog
Struktura e kompanisë