Prekni enter për të kërkuar ose ESC për ta mbyllur